Referát: J. L. Borches

10. dubna 2013 v 16:44 | Sentencia |  Seminární práce a referáty
Hans Bertens, Joseph Natoli - Encyklopedie postmodernismu, Barrister &Principal, spol. s. r. o., Brno 2005, stať Evelyn Fishburnové
Jorge Luis Borges se narodil roku 1899 v Buenos Aires v zámožné intelektuální rodině. V dětství trávil většinu času v otcově knihovně. Díky babičce, jež pocházela z britského aristokratického rodu, už v šesti letech dokonale ovládl angličtinu - později se naučil i francouzsky. Roku 1914 se spolu s rodiči přestěhoval do Ženevy.

Po 1. světové válce přesídlil do Španělska, kde navázal kontakty s různými avantgardními skupinami a směry (zejména s dadaismem a ultraismem). V roce 1921 se vrátil do Argentiny a aktivně přispěl k založení avantgardních literárních časopisů Prisma, Proa, Nosotros či Martín Fierro. V tomto období se z autorského hlediska věnuje zejména poezii, jejíž témata hledá především v národní historii, a publikuje básnické sbírky Vroucnost Buenos Aires (1923), Měsíci tváří v tvář (1925) a Sanmartínský sešit (1929). Ve dvacátých letech se rovněž schází s významnými argentinskými literáty své doby. Dále překládal Virginii Woolfovou, a Williama Faulknera.


Před katastrofou 2. světové války postihla Borgese i osobní tragédie. Zemřel jeho otec a po úrazu hlavy a otravě krve se sám ocitl na prahu smrti. Následkem úrazu začal postupně ztrácet již tak slabý zrak a během 50. let úplně oslepl (sám později prohlásil: "Byl jsem krátkozraký a povýšil jsem na slepce."). Nadále ovšem pracoval v Národní knihovně, přičemž poté, co Juan Domingo Perón ztratil v polovině 50. let nad Argentinou nadvládu, zastával v letech 1955-1973 funkci jejího ředitele. Na univerzitě v Buenos Aires přednášel anglickou literaturu a pokračoval v literární tvorbě (po oslepnutí povídky, eseje a básně diktoval). Když v roce 1986 zemřel v Ženevě na rakovinu jater, zanechal za sebou jeden z nejoriginálnějších literárních odkazů v historii Latinské Ameriky.

Borcheseovo dílo je možné chápat různě - jako nejčistší fikci, která se vztahuje k sobě samé, dále jako dílo kreolské, jež má smysluplné spojení s historickým kontextem a postkoloniálními nadějemi. Dílo prostupuje touha po stylistické čistotě a přesnosti. Jedná se například o úlohu času v životě, o problematiku lidské identity a o fenomén klamné logiky, jejíž skutečná podstata se skrývá za maskou zdánlivého řádu. Většina próz je tak prostoupena neodmyslitelným skepticismem, který se snaží podkopat víru ve všechny systémy vědění a zpochybnit pouhou možnost existence takových systémů.

Každá z Borgesových "fikcí" je malým a nenapodobitelným mistrovským dílem, v němž jsou jednotlivé elementy zasazeny přesně na svém místě. Spisovatel o některých povídkách přemýšlel i několik let, diskutoval o nich s přáteli a teprve poté je s nezvyklou pečlivostí větu po větě sestavoval.

Ona záhadná dvojznačnost a nemožnost porozumět okolní realitě patří k základním tématům jeho nejlepších povídek. V povídce Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, v níž se fiktivní literární svět vytvořený skupinkou spisovatelů začíná nezadržitelně rozrůstat, zhmotňuje se a postupně nahrazuje naši realitu, vyjadřuje Borges přesvědčení, že každý pokus o uspořádání a vysvětlení reality vede pouze k dalším smyšlenkám a dohadům.

Úzce spojený s Borgesovými povídkami z tohoto období je i nejproslulejší autorův symbolický útvar - labyrint (v Borgesově případě je většinou kruhový a nemá východ - Zahrada, v níž se cestičky rozvětvují). Jeho labyrint sjednocuje klamné a zrádné zdání řádu a nepřehlednou chaotickou realitu. Dosažení středu labyrintu však znamená pouze ukončení cesty či hledání a porozumění skutečnému stavu věcí. Analogie s lidskou existencí, v níž nevyhnutelným "cílem" hledání je nenávratnost a definitiva smrti, je nepochybná. Po sbírkách Fikce a Alef Borges, přesycený hrami s časem, labyrinty, zrcadly (jež jsou stěžejním symbolem sbírky básní a próz Tvůrce, a maskami, zjednodušil - alespoň zdánlivě - techniku své práce. Nikdy si však nepřestal hrát s fikcí, která prostupuje realitu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama